Dekalog Ministranta

  1.     Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorcowo spełnia swoje obowiązki.
  2.     Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3.     Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4.     Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5.     Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6.     Ministrant roznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7.     Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8.     Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9.     Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10.     Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.