21.11- Wspomnienie Św. Tarsycjusza (Święto Każdego Ministranta)

30.08.2017 - Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów

20-22.08.2018 - Wycieczka do Zielonej
30.08.2018 - Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów