30.08.2017 - Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów do Katowickiej Archikatedry
21.11.2017 - Wspomnienie Św. Tarsycjusza (Święto Każdego Ministranta)